Actualitat

« Ves enrere

Pla Interadministratiu de Formació Local 2017

Pla Interadministratiu de Formació Local 2017

Formación para empleados públicos de entidades locales

Publicada Resolució de 18 de setembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la que es convoca Pla Interadministratiu de Formació Local per al segon semestre de 2017 (DOGV núm. 8139 de 02.10.2017), s'ofereixen les següents accions formatives.