Baremació borses d'ocupació de València

BORSES D'OCUPACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES (VALÈNCIA)


Borsa Infermers/es (març 2017)

Borsa de Fisioterapeutes (març 2017)

Borsa Treballadors/es Socials (març 2017)

Borsa Auxiliar Clínica Aldaia (març 2017)

Borsa Auxiliar Clínica Carlet (març 2017)

Borsa Auxiliar Clínica Silla (març 2017)

Borsa d'Ajudants de Manteniment (març 2017)

Borsa d'Ajudants de Residència (març 2017)

Borsa Cuiners/res (març 2017)

Borsa Cap Manteniment (març 2017)

Borsa metges/esses (març 2017)

 

Admesos provisionals metges/esses (març 2017)

Data de la Publicació: 29 de març de 2017

 

Borsa Subalterns (març 2017)

Borsa TMEM (març 2017)

 

 

 

Auxiliar d'infermeria Aldaia (novembre 2017)

Auxiliar d'infermeria Carlet (novembre 2017)

Auxiliar d'infermeria Silla (novembre 2017)

Infermer/a (novembre 2017)

Subaltern/a (novembre 2017)

Tècnic/a Superior de Gestió en Educació Social (novembre 2017)

Data de la publicació: 14 de desembre de 2017

 

Llistat provisional borsa infermers/es

Llistat provisional borsa metges/esses

Data de publicació: 9 de gener de 2018

 

Llistat provisional borsa metges/esses

Data publicació: 23 de març de 2018

 

Llistat provisional borsa infermers/eres

Llistat provisional borsa metges/esses

Data de publicació: 10 d'abril de 2018

 

Borsa Ajudants Manteniment (marzo 2018)

Borsa Ajudants Residència (marzo 2018)

Borsa Cuiners/eres (marzo 2018)

Borsa Infermers/eres (marzo 2018)

Borsa Especialista de manteniment (marzo 2018)

Borsa Fisioterapeutes (marzo 2018)

Borsa Metges/esses (marzo 2018)

Borsa Subalterns/es (marzo 2018)

Borsa TSGES (marzo 2018)

Data de publicació: 10 d'abril de 2018

 

Llistat provisional borsa infermers/eres

Data de publicació: 21 de maig de 2018

 

Llistats provisionals d'inclusió en la borsa de treball temporal d'auxiliars de cuina de la província de València

- Acord de la Comissió Delegada Específica de 24 de maig de 2018

- Llistat provisional d'admesos, amb expressió de les puntuacions assignades;

- Llistat provisional d'exclosos, amb expressió de la causa d'exclusió;

- Llistat de personal del qual no consta que presentara instància per registre;

- Llistat de personal que no va omplir la instància per internet, tal com estava previst en la convocatòria

Data de publicació: 25 de maig de 2018

 

Llistats provisionals d'inclusió en la borsa de treball temporal d'auxiliars d'infermeria de la província de València

- Acord de la Comissió Delegada Específica de 20 de juny de 2018

- Llistat provisional d'admesos, amb expressió de les puntuacions assignades;

- Llistat provisional d'exclosos, amb expressió de la causa d'exclusió;

- Llistat de personal del qual no consta que presentara instància per registre;

- Llistat de personal que no va omplir la instància per internet, tal com estava previst en la convocatòria

Data de publicació: 22 de juny de 2018

 

Llistats provisionals d'inclusió en la borsa de treball temporal de TSGES de la província de València

- Acord de la Comissió Delegada Específica de 20 de juny de 2018

- Llistat provisional d'admesos, amb expressió de les puntuacions assignades;

- Llistat provisional d'exclosos, amb expressió de la causa d'exclusió;

- Llistat de personal del qual no consta que presentara instància per registre;

- Llistat de personal que no va omplir la instància per internet, tal com estava previst en la convocatòria

Data de publicació: 22 de juny de 2018

 

Llistats definitius d'admesos i exclosos i convocatòria de prova pràctica de la borsa de treball temporal d'auxiliars de cuina de la província de València :

-Acord de la Comissió Delegada Específica de 4 de juliol de 2018

-Llistat definitiu d'admesos, per orde alfabètic;

-Llistat definitiu d'admesos, per orde de puntuació;

-Llistat definitiu d'exclosos, amb expressió de la causa d'exclusió;

-Llistat definitiu d'exclosos, de persones què no consta que presentara instància per registre;

Data de publicació: 5 de juliol de 2018