Actualitat

« Ves enrere

Formació en Grabació Dependència

Formació en Grabació Dependència

Després de la publicació del Decret 62/2017, de 19 de maig , es va remetre a les entitats locals la Instrucció 12/2017 relativa a la tramitació de les noves sol·licituds de reconeixement de dependència iniciades a l'empara d'este Decret.

Des de la Direcció General de Servicis Socials i Persones en Situació de Dependència, es va a impartir la 2a edició de formació en la gravació a les persones que a este efecte designen les entitats locals.