consulta pública prèvia

processos tancats

Avantprojecte de llei de serveis socials inclusius de la CV

Avantprojecte de llei de serveis socials inclusius de la CV ...

Consulta prèvia per al nou Decret del Consell pel qual es regularà el reconeixement de família monoparental en l'àmbit de la Comunitat

Consulta prèvia per a un nou Decret del Consell pel qual es regularà el reconeixement de família monoparental a la Comunitat Valenciana, ha conclòs .A...

Reglament de la Llei 8/2017 de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Avantprojecte de Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...