Formació

Curs " Valorar la Dependencia"

Març 2018 Curs "Valorar la Dependència" de modalitat semipresencial que es realitzarà a través de la plataforma de l'EVES. Inscrició...

Formació en Grabació Dependència

Després de la publicació del Decret 62/2017, de 19 de maig , es va remetre a les entitats locals la Instrucció 12/2017 relativa a la tramitació de les...

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu

En este apartat trobaràs informació sobre diferents cursos per a empleats públics de serveis socials de caràcter interadministratiu: 1- Pla...

Espais d'intercanvi de coneixements

Els espais d'intercanvi de coneixement que vos presentem a continuació estan integrats per grups de persones que compartixen informació, idees i...

Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat

A fi de facilitar la implantació de la gestió de qualitat i els processos de millora contínua en els centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Igualtat i...