Portada Diversitat Funcional

Novetats

Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

Reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat

La valoració del grau de discapacitat, expressat en percentatge, es fa per mitjà de l’aplicació de criteris tècnics unificats fixats en el barem establit pel Reial Decret 1971/1999, de 23 de...

Centro de Atención Temprana (C.A.T.)

  CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA (C.A.T.) Son centros destinados al tratamiento especial asistencial y/o preventivo de niños/as con problemas de...