25 DE NOVEMBRE. Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

 

Definició

 

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l·A·Eliminació de la Violència contra les Dones. Es va elegir precisament el 25 de novembre per a commemorar el violent assassinat de les tres germanes Mirabal (Patricia, Minerva i Mª Teresa), conegudes també com "Las Mariposas", tres activistes polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 en la República Dominicana.

L·A·Organització de Nacions Unides en 1999 va donar caràcter oficial al dia.

 

Contra la violència

 

Amb motiu d·A·este dia, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA, volem posicionar-nos una vegada més contra la greu situació en què es troben un gran nombre de dones.

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE "DAVANT DELS MALTRACTAMENTS, TOLERÀNCIA ZERO".

La violència contra la dona constituïx una plaga social que desgraciadament afecta tot el món.

Es tracta, sens dubte, d·A·un atemptat contra els drets humans i la dignitat de les persones, d·A·una injustícia manifesta que impedix a la nostra societat continuar avançant per la senda de la democràcia, del benestar i del progrés social que desitgem.

En els últims anys, des de tots els àmbits, -social, familiar, laboral,…- a Europa, a Espanya i a la Comunitat Valenciana, la societat ha adoptat un paper actiu per a eradicar la violència que s·A·exercix contra les dones, fomentant totes les mesures necessàries per a recolzar les víctimes i trobar una solució definitiva a este problema, la qual cosa ha suposat un avanç significatiu en la conscienciació i sensibilització social davant d·A·este tipus de violència.

Un esforç en què hem de continuar insistint, perquè creiem necessari reiterar el nostre compromís amb les víctimes i insistir en la nostra determinació fins a aconseguir eradicar una violència que no cap en la nostra societat.

La lluita contra la violència de gènere és una tasca comuna: dones, hòmens i institucions.

Cal unir esforços i compromisos, si volem que la violència que patix la dona desaparega.

Tenim el convenciment que només a través de la responsabilitat compartida entre totes i tots, podrem eradicar definitivament esta terrible injustícia.

Per tot això:

  • ASSUMIM el nostre compromís personal de lluitar contra tot tipus de violència denunciant agressions a les dones, recolzant les víctimes, no romanent en silenci davant de la violència i transmetent a les generacions futures, per mitjà d·A·una educació en valors, el respecte a la igualtat de dones i hòmens.

     

  • I SUBSCRIVIM este Manifest contra la Violència de Gènere, amb el qual volem deixar constància del nostre compromís social amb esta lluita, que ha de ser conjunta contra qualsevol acte que atempte contra la integritat i dignitat de la dona, i defendre una societat justa i igualitària, sense violència, en la que les dones i hòmens podem participar equilibradament en tots els àmbits i prendre conjuntament les decisions que ens afecten.

L·A·adhesió a este manifest pot expressar-se a través d·A·Internet:

http://www.toleranciacero.gva.es