Visualització de contingut web

Infància i adolescència

Els Punts de Trobada Familiar (PTF) són un servei social i específic que presta atenció professional especialitzada en situacions de conflictivitat familiar, quan la relació dels xiquets, xiquetes i adolescents amb algun progenitor o progenitora o membre de la seua família es troba interrompuda o resulta de difícil desenvolupament. El nou model de punts de trobada familiar desenvolupa les línies bàsiques d'aquest servei.

Enllaç al document nou model de punts de trobada familiar.

L'elaboració d'un nou model d'acolliment residencial suposa un canvi de paradigma que té en compte les febleses del sistema actual, les amenaces, que reconeix les fortaleses i oportunitats per a garantir una resposta eficaç, eficient i de qualitat, les necessitats de tots i cadascun dels xiquets, xiquetes i adolescents, que per diferents motius es troben en el sistema de protecció sota la fórmula de l'acolliment residencial.

Enllaç al document Acolliment residencial i protecció infantil: nou model d'atenció en centres i llars d'acolliment.

La joventut és l'etapa en la qual les persones es preparen per a assumir les responsabilitats de la vida adulta, quan es defineixen projectes vitals i s'estableixen prioritats i objectius de futur. Per això, és necessari disposar d'oportunitats estimulants, d'incentius capaços de promoure el desenvolupament personal i de comprometre's amb el sosteniment i la millora de la societat. A través del document que reflecteix la transició a la vida independent i emancipació podem conèixer les bases de la xarxa d'emancipació que acompanye als i les joves atesos.

Enllaç al document Transició a la vida independent i emancipació: el repte després del sistema de protecció.