Actualitat

Guia de llenguatge inclusiu en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb conceptes i terminologia adaptats a la legislació vigent actual

La Direcció General d'Infància i Adolescència ha elaborat la Instrucció 6/2020 relativa a la correcta utilització de la terminologia en matèria...

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020 , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions...

PUEBLO GITANO - NORMATIVA

DECRETO 75/2020, de 17 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 5/2019, de 25 de enero, del Consell, por el cual se crea el Consejo Valenciano del Pueblo Gitano. [2020/6008]

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES DESENVOLUPA L'ACOLLIMENT FAMILIAR A LA COMUNITAT VALENCIANA.

  De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions...

LISTADO DE PUNTOS DE PLAYA ACCESIBLE EN FUNCIONAMIENTO EN 2020

LISTADO DE PUNTOS DE PLAYA ACCESIBLE EN FUNCIONAMIENTO EN 2020

Showing 1 - 10 of 202 results
Items per Page 10
of 21