processos oberts

Infancia

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES DESENVOLUPA L'ACOLLIMENT FAMILIAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Igualdad en la Diversidad

CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE APOYO A LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD (Plazo de aportaciones hasta el día...

CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA...

Igualdad en la Diversidad

CONSULTA PÚBLICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO DEL CONSELL POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO VALENCIANO DEL PUEBLO GITANO (PLAZO FINALIZADO)

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común...

Dependencia

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las...

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que...

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SOTSSECRETARIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA...

Infancia

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE BASES DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PREVENCIÓ, FORMACIÓ, PARTICIPACIÓ INFANTIL I PROMOCIÓ DRETS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu.

Diversidad Funcional

.

...

Infancia

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET pel qual s'aprova i dóna publicitat als drets i responsabilitats de les Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana.

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...