processos oberts

Infancia

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULEN ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ, DE PROTECCIÓ I GARANTIA, DE COORDINACIÓ DELS ÒRGANS PREVISTOS EN LA LLEI 26/2018, DE DRETS I GARANTIES DE LA...

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu.

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA ANTES DEL DECRETO DEL CONSELL A PROPUESTA DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS, SOBRE LA CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE...

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, con carácter...

Igualdad en la Diversidad

CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL OBSERVATORIO VALENCIANO PARA LA IGUALDAD DE TRATO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL OBSERVATORIO VALENCIANO PARA LA IGUALDAD DE TRATO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y...

Diversidad Funcional

PROYECTO DE ORDEN MODIFICACION ORDEN GRADO DISCAPACIDAD

Modificación Orden 19 de Noviembre de 2001 por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en...

Infancia

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET pel qual s'aprova i dóna publicitat als drets i responsabilitats de les Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana.

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Igualdad en la Diversidad

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA EXPEDIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...