consulta pública previa

procesos abiertos

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'ESTABLIXEN LAS BASES REGULADORES DEL PREMI DE FESTES INCLUSIVES I NO SEXISTES

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS POR LA QUE SE CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de...