processos oberts

« Back

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SOTSSECRETARIA

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SOTSSECRETARIA

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini d'aportacions: 7 dies naturals. Fins al 27 de novembre de 2019, inclusivament.

Forma de participació: A través de l'adreça electrònicaCONSULTA PÚBLICA PRÈVIA