processos tancats

« Back

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL PARA ATENDER A FINES DE CARÁCTER SOCIAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL PARA ATENDER A FINES DE CARÁCTER SOCIAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

  • Document de Consulta pública prèvia.

  • Termini d'aportacions: Fins al dia 4 d'abril (inclusivament).

  • Forma de participació: Les aportacions s'enviaran per correu electrònic a: irpf@gva.es