processos tancats

« Back

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DEL DECRET DEL CONSELL A PROPOSTA DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL MAPA DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DEL DECRET DEL CONSELL A PROPOSTA DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL MAPA DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i
associacions interessades amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu. En conseqüència,
al present document s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu a
fi de facilitar-ne la comprensió i valoració.


El mapa de serveis socials ve regulat en l'article 26 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis
Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, és l'instrument que estableix l'organització territorial
del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el marc de referència per a la planificació del
sistema. El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials s'organitza territorialment en les següents
demarcacions: zones bàsiques de serveis socials, àrees de serveis socials i departaments de serveis
socials, garantint a tots els valencians i valencianes l'equitat en l'accés als serveis socials.