Convocatòries obertes de borses d'ocupació

Metge/-ssa

  • Obertura permanent primers deu dies hàbils de cada mes:

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2009, del sotssecretari de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'obri el termini d'integració en la borsa d'ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball dels grups relacionats en els apartats següents, i d'actualització i aportació de nous mèrits, en les províncies de València, Castelló i Alacant. [2009/2638] DOCV 5.972 11.03.2009

  • Convocatòries de constitució de les Borses:

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2006, de la Subsecretaria de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoca la constitució dels borses d'ocupació per a substitucions temporals en el lloc de treball dels grups relacionats en els apartats següents, a la província de València. [2006/S1254] DOGV 5.194 08.02.2006

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2006, de la Subsecretaria de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca la constitució de les borses d'ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball dels grups relacionats en els apartats següents, a la província d'Alacant. [2006/S1255] DOGV 5.194 08.02.2006

RESOLUCIÓ de 1 de febrer del 2006 de la Sotssecretaria de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca la constitució de les borses d'ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball dels grups relacionats en els apartats següents, en la província de Castelló. [2006/X1256] DOGV 5.194 08.02.2006

  • Procediment

Província d'Alacant

Província de Castelló

Província de València

 

  • Documentació

Annex I. Sol·licitud d'inscripció

Annex II. Full d'autobaremació

Infermer/a (abans ATS/DUE)