novetats

PRÓRROGA DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CANDIDATURAS AL CONSEJO CONSULTIVO TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA HASTA EL 18/02/2019

Se publica la resolución del director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad por la que, por falta de disponibilidad de la...

SEGONA REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini...

PUBLICAT EN EL DOGV DEL 31/01/2019 EL DECRET 5/2019, DE 25 DE GENER, DEL CONSELL, PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO

DECRET 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano ...

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA EXPEDIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

CONVOCATORIA DE ACUERDOS DE ACCIÓN CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD 2019-2020

En fecha 15/01/19 se ha publicado en el DOGV la RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas...

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD 2019

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD PARA EL 2019 Y SU TRAMITACIÓN 1.- RESOLUCIÓN . 2.- El...

CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY 23/2018, DE LA GENERALITAT, DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBI

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de...

APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ACORDE A LA IDENTIDAD DE GÉNERO MANIFESTADA

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final Tercera del DECRETO 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017,...

MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LES BESTRETES DE LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2018.

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'amplia i fixa el termini per a...

BECAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA VALENCIANA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2018, del director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, por la cual se conceden seis becas...

BEQUES DGID 2018. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, LLISTAT DEFINITIU I CRIDA A L'ENTREVISTA

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SEGONA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ BEQUES DGID 2018 (RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS) LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ...

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 24 de juliol 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en...

DÍA DE LAS FAMÍLIAS 2018 EN BÉTERA.

DÍA DE LAS FAMÍLIAS 2018 EN BÉTERA. Domingo 13 de mayo de 10h a 14h en la Albereda. Desde la Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad...

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD, PARA EL EJERCICIO 2018

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD, PARA EL EJERCICIO 2018 de las solicitudes...

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE IGUALDAD 2018

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE IGUALDAD PARA EL 2018 Y SU TRAMITACIÓN: El trámite de presentación es exclusivamente...

Showing 1 - 20 of 40 results
Items per Page 20
of 2