Consell consultiu trans

RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE LAS ENTIDADES QUE FORMARAN PARTE DEL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ DE 8 DE OCTUBRE DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL SE SELECCIONEN LES ENTITATS CIUTADANES QUE FORMARAN...

PRÓRROGA DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CANDIDATURAS AL CONSEJO CONSULTIVO TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA HASTA EL 18/02/2019 (PLAZO FINALIZADO)

Se publica la resolución del director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad por la que, por falta de disponibilidad de la...

SEGONA REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TERMINI FINALITZAT)

  Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou...

REAPERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CANDIDATURAS AL CONSEJO CONSULTIVO TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PLAZO FINALIZADO)

Se publica la resolución del director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad por la que se acuerda abrir un nuevo plazo de...

OBERTURA DE TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TERMINI FINALITZAT)

De conformitat amb el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la...