novetats

RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN DE LAS ENTIDADES QUE FORMARAN PARTE DEL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ DE 8 DE OCTUBRE DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL SE SELECCIONEN LES ENTITATS CIUTADANES QUE FORMARAN...

DECRET 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI

En data 17 d'agost de 2020 es publica en el DOGV el Decret 101/2020 , de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat,...

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020 , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions...

PUEBLO GITANO - NORMATIVA

DECRETO 75/2020, de 17 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 5/2019, de 25 de enero, del Consell, por el cual se crea el Consejo Valenciano del Pueblo Gitano. [2020/6008]

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de novembre,...

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 15/2008, de 5 de desembre,...

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo...

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 23/2018, DE 29 DE NOVIEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBI

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo...

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

Es publica la resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de quinze dies hàbils, per a la...

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRÓRROGA DE LOS TÍTULOS DE FAMILIA MONOPARENTAL CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, valorada la actual crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la...

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRÓRROGA DE LOS TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19

  La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, valorada la actual crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y...

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES, PARA EL EJERCICIO 2020

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE...

Showing 1 - 20 of 84 results
Items per Page 20
of 5