novetats

« Back

CORRECCIÓ D’ERRADES DE LA RESOL DE 31/05/19, DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACCIÓ CONCERTADA DEL SECTOR D’IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020.