Informació del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Cómic Ley derechos y garantías infancia y adolescencia

Novetats

Subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, per a l’exercici 2020

Al DOGV 8925 de 14 d'octubre de 2020 s'ha publicat la Resolució de 6 d'octubre de la directora general d'Infància i Adolescència, per la qual es...

BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Conclòs el termini de presentació d'al·legacions, i reunida la comissió avaluadora, es publica el llistat d'aspirants convocats a la fase...

Guia de llenguatge inclusiu en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb conceptes i terminologia adaptats a la legislació vigent actual

La Direcció General d'Infància i Adolescència ha elaborat la Instrucció 6/2020 relativa a la correcta utilització de la terminologia en matèria...

INFORMACIÓ SOBRE LES ACCIONS DE LA DESESCALADA ALS DISTINTS RECURSOS

Amb motiu de l'aprovació del pla de transició a la nova normalitat a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 de les llars, residències i...

SESSIONS INFORMATIVES. ACOLLIMENT FAMILIAR I ADOPCIÓ

Es reprenen novament les sessions informatives després del període de suspensió a causa de la situació de confinament establit per l'estat d'alarma....

NUEVO HORARIO PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Nuevo horario de funcionamiento durante el estado de alarma ATENCIÓN: Ante el estado de alarma decretado por el Gobierno mediante Real...

Telefonos de Información de las Entidades Colaboradoras en el Acogimiento Familiar

A continuación les informamos de los Telefonos de contacto de las Entidades de Acogimiento Familiar que colaboran con la Conselleria en el fomento y...

Listas de asignación y tramitación

En este apartado publicamos los listados actualizados por medio de los que se ordena la asignación de familias en las propuestas de adopción nacional con consentimiento de los progenitores y la...

Información importante para solicitantes de adopción

En este apartado se irá incorporando la información más relevante para la tramitación de solicitudes de adopción. NOVEDAD: Instrucción 9-16 diferencia de edad entre adoptantes y adoptados.

Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA)

Servicios especializados de atención a menores en riesgo o con medida jurídica de protección y a sus familias (SEAFI)

Teléfono de Atención a la Infancia

El Teléfono de atención a la infancia de la Comunidat Valenciana, el 116111, es un teléfono gratuito para el público, que funciona ininterrumpidamente las 24 horas al día, todos los días del año.