Novedades

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i...

  En el DOGV número 8204 de data 03.01.2018 s'ha publicat la Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual...

RESOLUCIÓ de 26 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona...

  En el DOGV número 8204 de data 03.01.2018 s'ha publicat la Resolució de 26 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,...

Premio Literario de Narrativa de Mujeres 2018

Autoras y obras ganadoras XVIII edición año 2017

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 2017

  PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT...

PUBLICADA EN DOGV LA CONVOCATORIA DE CUATRO BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

    En el DOGV del día 6 de octubre de 2017 se ha publicado la resolución de 27 de septiembre de 2017 de la Vicepresidencia y...

PUBLICADA EN EL DOGV LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y/O EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL EJERCICIO 2017

En el DOGV del día 10 de agosto de 2017 (núm. 8103) se ha publicado la Resolución de 27 de julio de 2017 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se...

PUBLICADA EN DOGV LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVICIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL.

En el DOGV del dia 13 de juliol de 2017 (número 8083) s'ha publicat RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria...

Subsanació de sol·licituds ajudes per a programes especialitzats dona en exclusió 2017

Subsanció de sol·licituds:   REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE SERVICIS SOCIALS ESPECIALITZATS...

Centres INFODONA

El Consell a través de la xarxa de centres Infodona presta servicis d’informació, formació, assessorament i promoció a les dones de la Comunitat Valenciana. Què són els centres Infodona? Infodona...

Guía para un uso no sexista del lenguaje

Dirigida al personal de la Administración con un doble fin ...

Guía para la elaboración de planes municipales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Herramienta para ayudar a Entidades y Corporaciones locales en la elaboración de Planes ...

Guía para la obtención del visado

Guía para la elaboración y obtención del visado de los Planes de Igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana