Detall Notícia

Més de 800 professionals de l'IVASS participen en els cursos previstos en el Pla de Formació de 2017

11/11/2017

Més de 800 professionals de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), adscrit a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, estan participant en els cursos específics per a les diferents categories laborals i de coneixements en prevenció de riscos laborals previstos en el Pla de formació 2017 de l'entitat.

Aquest Pla està d'acord amb les polítiques socials desenvolupades per la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb el canvi de model en l'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual implantat a l'IVASS, que té com a referent a les persones i respon als principis d'una societat més inclusiva.

Contempla la realització d'una trentena d'accions formatives que tenen per objecte facilitar el constant reciclatge del personal dels centres i serveis de l'IVASS, el que repercuteix positivament en el propi treballador o treballadora i en la prestació del servei a les persones usuàries i les seues famílies .

Aquesta oferta formativa, adreçada als llocs d'atenció directa i de direcció, al personal administratiu i als tècnics, busca a més involucrar tots els membres de l'organització en la gestió diària i fomentar el treball en equip.

El 60% de la plantilla de l'IVASS està formada per personal d'atenció directa: cuidadors/es i gerocultors/es, mestres/as de taller, monitors/es, infermers/es, psicòlegs/es, fisioterapeutes, terapeutes, logopedes, treballadors/es socials i responsables de torn. Són al voltant de 500 professionals que atenen les persones usuàries de residències, centres de dia, habitatges i centres ocupacionals.

Així mateix, aquests centres disposen d'altres 300 professionals (el 36% de la plantilla) que realitzen tasques de suport com són ajudants de residència, governants/es, personal de manteniment, cuiners/es, i els llocs d'administració, oficines i serveis.

L'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària posa l'accent en la formació en prevenció de riscos laborals i salut en el treball. Amb això, es cuiden els ambients físics del lloc de treball i s'asseguren les condicions de seguretat del personal que els ocupa, i s'eviten situacions d'estrès, accidents, malalties físiques o psicològiques.

Entre les principals matèries que s'imparteixen en el Pla de Formació 2017 de l'IVASS figuren: el procés d'intervenció centrat en la persona; selecció, anàlisi, disseny i avaluació de programes d'intervenció en persones amb diversitat funcional intel·lectual; metodologia d'estudi de casos de persones usuàries amb conductes complicades; ètica i discapacitat intel·lectual. Orientacions per a la vida diària; prevenció, detecció i pautes d'actuació per a casos d'abús en aquestes persones.

També s'han desenvolupat cursos sobre habilitats socials, llenguatge de signes, diagnòstic social, i es realitzaran altres accions formatives en què s'abordarà el nou panorama legislatiu després de la derogació de la Llei 30/92 i substitució per dues noves lleis 39/2015 i 40/2015 per a les administracions públiques. Enfocat al personal administratiu s'ha previst un curs sobre signatura digital, facturació electrònica, ofimàtica, tipologia de documents i un altre específic sobre contractació administrativa.

El Pla contempla accions de formació relatives al Pla d'Igualtat de l'entitat, Prevenció de conflictes laborals, el Procediment de Qualitat, Normativa laboral i Procediment de RRHH, i, en un altre ordre de coses, la consecució dels cursos de preparació per als exàmens de la JQCV dels nivells C1 i C2.

En 2016, el departament de Formació de l'IVASS va coordinar un total de 31 accions formatives. D'aquestes, 22 van ser de matèries específiques per als diferents llocs de treball que conformen la plantilla i la resta es van centrar en aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals.