Detall Notícia

El Consell aprova el decret que estableix l'acció concertada amb centres i serveis gestionats per entitats d'iniciativa social

17/11/2017

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

Amb aquest nou decret, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives estableix un concert social, que substituirà a l'actual model de subvenció, amb les entitats del tercer sector que gestionen centres i serveis previstos en la Llei i en el Catàleg de Serveis Socials.

Aquesta norma sorgeix de la necessitat de reordenar un sector que en els últims anys ha patit una situació d'irregularitat per l'ús de la fórmula de subvencions a les entitats per la prestació de serveis, falta de control i inestabilitat en el pagament d'aquestes.

El nou concert social regularà l'activitat desenvolupada per les entitats d'iniciativa social, garantirà la transparència, publicitat i eficiència, assegurarà la qualitat en el servei a les persones i atorgarà estabilitat financera a les entitats i laboral als professionals que treballen en elles.

Amb aquests objectius, el decret arreplega la regulació del règim jurídic, procediment i sistema de selecció d'entitats i serveis, requisits i condicions dels acords d'acció concertada, per a la seua implantació progressiva en els diferents sectors de serveis socials.

El nou model de concert beneficiarà a 442 centres gestionats per entitats d'iniciativa social, principalment a centres de persones amb diversitat funcional, 217 en total, i a 103 centres persones majors.

Així mateix, donarà estabilitat al servei que reben 9.581 persones usuàries d'algunes de les places o serveis oferits per les entitats. Per sectors, 1.267 corresponen al sector d'infància i adolescència, 410 a inclusió social, 6.222 a persones amb diversitat funcional i 1.682 al sector de persones majors. També es concerten les actuacions de recursos de protecció de les dones, persones migrants i famílies.

L'aplicació del decret donarà també estabilitat als professionals que treballen en aquests sectors, 4.765 solament en el sector de diversitat funcional i persones majors.

Respecte als requisits i obligacions de les entitats, es contempla la necessitat d'estar degudament acreditada, disposar de solvència tècnica i financera, tenir experiència en l'atenció del col·lectiu, gratuïtat total del servei i disposar d'un certificat de qualitat.

Per a aquest últim aspecte es s'utilitzaran diversos sistemes de qualitat segons el sector, i paral·lelament la Conselleria desenvoluparà el seu propi decret d'acreditació amb un sistema d'inspecció i qualitat a tot el que depenga del sector públic.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives consignarà anualment en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a finançar els acords d'acció concertada amb entitats d'iniciativa social en els diferents sectors.