Detall Notícia

Igualtat atén la totalitat de les sol·licituds per a l'atenció residencial de persones amb diversitat funcional

01/01/2018

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha augmentat en 1.294.988,98 euros el pressupost inicial de les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional i persones amb malaltia mental crònica, la qual cosa li ha permès atendre a la totalitat de sol·licituds que es van presentar en 2017.

Amb el pressupost inicial la Conselleria d'Igualtat va atendre i va resoldre un total de 637 sol·licituds, i l'ampliació pressupostària, que ha permès passar d'una consignació de 6,6 milions d'euros a una propera als 8 milions d'euros, ha permès resoldre les 68 sol·licituds pendents per falta de crèdit.

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat el gran treball que s'ha fet des de la Direcció general de Diversitat Funcional per a permetre que enguany totes les persones que han sol·licitat aquesta ajuda hagen pogut comptar amb ella, i ha ressaltat que en la seua majoria es tracta de persones tutelades per la Generalitat.

En aquest sentit, ha recordat que recentment es va aprovar per part del ple del Consell el decret que regularà el nou model de gestió i intervenció de les tuteles de les persones amb diversitat funcional i persones majors que substituirà a l'actual, i que està adaptat als canvis socials i a l'avanç tant en polítiques socials com en la promulgació de drets, especialment en els recollits en la Convenció sobre Drets de les Persones amb Discapacitat.

La vicepresidenta ha explicat que el nou model d'atenció a persones majors i persones amb diversitat funcional amb capacitat judicial modificada "es recolza en un conjunt de principis i criteris basats en el model d'atenció centrada en la persona, com són els principis de proximitat, atenció personalitzada, inclusió, defensa dels drets individuals de la persona amb capacitat limitada, coordinació i transparència en les actuacions".

Com arreplega el decret, serà Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), com a entitat de dret públic, qui exercisca les funcions tutelars en l'àmbit de protecció i tutela de les persones amb capacitat jurídica modificada, i la tutela de la qual la té assignada la Generalitat. Per a açò comptarà amb la gestió dels equips tutelars que passen de les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat al IVASS.

Oltra ha indicat que l'estructura organitzativa del nou sistema de tuteles es fonamenta en tres àrees, jurídica, econòmica i personal i social. A més de l'atenció directa a la persona tutelada, s'elaborarà un pla d'atenció personal i de totes les actuacions que d'açò es deriven.

Així mateix, el decret estableix la composició, estructura i funcions de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial, com a òrgan superior de l'Administració de la Generalitat de caràcter interdepartamental, sense personalitat jurídica pròpia i que té com a finalitat coordinar els recursos existents per al correcte funcionament dels càrrecs tutelars assumits tant per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives com pel IVASS.

Ajudes per a l'atenció residencial

Les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial (PEI) amb caràcter de subvenció personal i finalista, es destinen a les persones amb diversitat funcional o amb malaltia mental crònica que manquen de suficients recursos econòmics i requereixen atenció residencial i cures especials que no es poden prestar en el mitjà familiar i es destinaran a sufragar les despeses de les estades en centres residencials i habitatges tutelats.

En tots dos casos, l'import de la subvenció es determina d'acord als criteris i puntuació que contempla la resolució i que té en compte, depenent de l'ajuda que se sol·licita, diversos aspectes com a renda, situació funcional i situació social.

Arxius relacionats