Detall Notícia

Igualtat sotmet a audiència ciutadana el decret de desenvolupament de la Llei de renda valenciana d'inclusió

07/03/2018

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert a informació pública el projecte de decret de desenvolupament de la Llei de renda valenciana d'inclusió, per a donar audiència als ciutadans i que les persones o entitats afectades puguen fer al·legacions, suggeriments o aportacions addicionals.

Segons publica el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV), el termini d'aquesta audiència ciutadana és de set dies hàbils, ja que es tracta d'una tramitació d'urgència d'un projecte normatiu, amb la finalitat de reduir al màxim els terminis del procés reglamentari i que, d'aquesta manera, el decret de desenvolupament puga estar aprovat quan entre en vigor la Llei de renda valenciana d'inclusió.

El text de l'esborrany del projecte de decret es pot consultaren el portal web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives http:/www.inclusio.gva.es/normativa-en-tramitacion/participacion-ciudadana, o en el portal de transparència de la Generalitat http:www.gvaoberta.gva.es.

Les al·legacions, suggeriments o observacions i aportacions es remetran per a tindre-les en consideració a la Direcció General d'Inclusió Social, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o per correu electrònic a l'adreça: dg_inclusionsocial@gva.es.

El decret de desenvolupament regula aspectes concrets i procediments per a l'execució i posada en marxa de la nova prestació prevista en la llei, que substituirà la renda garantida de ciutadania, i que inclou millores respecte a l'anterior, com l'ampliació i flexibilització dels requisits per a poder accedir a l'ajuda, l'augment de temps de cobertura de la prestació i l'estalvi en la gestió burocràtica.

La nova llei de renda pretén oferir una resposta digna i de justícia a les realitats carencials, de vulnerabilitat i precarització que han produït un alarmant increment de l'exclusió social i un debilitament de la cohesió social a la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta normativa el Consell converteix la renda en un instrument unificat que realment permeta a les persones refer el seu projecte de vida i també acabar amb la burocràcia i la gestió dispersa, de manera que s'aconseguisca més eficàcia en la lluita contra la pobresa.

Per això, la llei introdueix novetats significatives, com la de preveure la possibilitat que la renda tinga caràcter indefinit, quan fins ara hi havia un límit de 3 anys, amb una carència de dos.

A més, la renda valenciana d'inclusió preveu dues modalitats de prestacions econòmiques en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència: la renda complementària d'ingressos que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional i la renda de garantia, que es concedirà en funció d'una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes .

D'altra banda, serà necessari només un any d'empadronament, davant dels 24 mesos actuals, i s'exigeix únicament la residència efectiva a la Comunitat Valenciana per a tindre-hi dret, s'amplia l'edat per a poder sol·licitar-la als 18 anys i alhora s'elimina el límit d'edat per a percebre-la, quan ara era només per a persones d'entre 25 i 65 anys.

Respecte a l'import de la prestació, amb la nova llei serà, segons el salari mínim interprofessional a la qual està referenciada, de 515,13 euros en el cas d'un titular, i 706,46 euros per a una unitat familiar de quatre persones, al qual se sumaria un 25 % en el cas de necessitar ajudes per a habitatge i pobresa energètica, amb la qual cosa l'ajuda s'elevaria a 643,91 euros i 883,08 euros respectivament, davant dels 385 actuals.