Actualitat

« Ves enrere

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (El termini estarà obert des del 10/02/2020 fins el 20/02/2020 tots dos inclosos) (TERMINI FINALITZAT)

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (El termini estarà obert des del 10/02/2020 fins el 20/02/2020 tots dos inclosos) (TERMINI FINALITZAT)

Es publica la resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini per a la presentació de candidatures per a cobrir les vocalies del Consell Consultiu Trans.

El termini estarà obert des del 10/02/2020 fins el 20/02/2020 (tots dos inclosos)

Les candidatures que es presenten en representació de les entitats, s'hauran de presentar a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19820

En el cas de les candidatures individuals, es recomana la seua presentació telemàtica. Si no es presenta telemàticament, la candidatura ha de dirigir-se a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas se sol·licita la remissió d'una còpia de la candidatura presentada a l'adreça de correu electrònic diversitat_participacio@gva.es

Les candidatures es presentaran en el model normalitzat associat al tràmit.

RESOLUCIÓ