Actualitat

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (El termini estarà obert des del 21/01/2020 fins el 04/02/2020 tots dos inclosos)

Es publica la resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini per a la presentació de...

OBERTURA DE TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, publicat en el DOGV número 8476 de 31.01.2019, i pel qual es crea el Consell...

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES INMIGRANTS 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES...

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÓRIA D'AJUDES EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER AL 2020 I LA SEUA TRAMITACIÓ. 1.-  ...

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PER A COMPENSAR DESPESES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN 2020.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PER A COMPENSAR DESPESES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN...

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE .., DEL CONSELL DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

D'acord amb el que es disposa en l'article 11.b) del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, publicat en el DOGV Num. 8476/ 31.01.2019, es dóna...

Mostrant 1 - 10 de 64 resultats
Articles per pàgina 10
de 7