Actualitat

« Ves enrere

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2018

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2018

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, pretén ser un instrument de cooperació tècnica amb la finalitat de satisfer les necessitats de reciclatge i formació permanent del personal tècnic del Sistema Públic de Serveis Socials que desenvolupa la seua activitat laboral en matèria de serveis socials d'atenció primària, de protecció i de promoció de les famílies i la infància.

Dins d'aquest context, se celebraran dos cursos presencials a València per als empleats públics de Serveis Socials.

Si li interessa i reuneix els requisits, podrà accedir a més informació punxant en cadascun dels cursos.

Detecció i Intervenció amb menors víctimes de violència sexual i les seues famílies.
Dies 10, 11 i 12 de desembre de 2018 a València.

Intervenció Social en Centres Base.

Dies 10, 11 i 12 de desembre de 2018 a València.


Per a dubtes relacionats amb l'emplenament del formulari dels cursos del Ministeri, pot posar-se en contacte amb Enclavament Formació a través de les següents vies:
Mail: soporte.mscbs@enclaveformacion.com
Tlf. gratuït: 900 878 824