Actualitat

« Ves enrere

OBERTURA DE TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

OBERTURA DE TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

De conformitat amb el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, el Diari Oficial de la Generalitat Valecnaiana procedeix a l'anunci de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/05/pdf/2018_9224.pdf

Informació sobre el procediment, documentació i accés a la tramitació electrònica: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19820

Termini de presentació de candidatures: fins el 5 de novembre de 2018.