Actualitat

« Ves enrere

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de deu dies, per a la presentació de candidatures per a cobrir les vocalies del Consell Consultiu Trans. El termini estarà obert des del 30/11/2018 fins al 14/12/2018 (tots dos inclosos).

 

Les candidatures podran presentar-se telemàticament, si es presenten en representació de les entitats, a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19820. En el cas de les candidatures individuals, tot i que és preferible la seua presentació telemàtica, també podran dirigir-se a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs indicats en l'article 16.4 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Les candidatures es presentaran en el model normalitzat associat al tràmit.

 

 

RESOLUCIÓ