processos tancats

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de...

Una vegada s'ha substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis a Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre...

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

Igualtat en la Diversitat

Informació pública del tràmit d’audiència ciutadana del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Audiència ciutadana De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es creen els premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic i s'establixen les seues bases reguladores

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Projecte d'Ordre de Procediment d'Habilitacions per al personal de centres i serveis d'atenció a la dependència

En el marc d'elaboració del Projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública

  Informació pública del Projecte d'orde de la Vicepresidència y Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Ley de Renta Valenciana de Inclusión

Ley de Renta Valenciana de Inclusión ...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP).   De conformitat amb el que establix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1...

Igualtat en la Diversitat

Bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Igualtat en la Diversitat

Beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Igualtat en la Diversitat

Avantprojecte de llei valenciana per a la igualtat de les persones LGTBI

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP)   De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...

Infància

Avantprojecte de llei d'Infància i Adolescència.

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP) De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment...