processos tancats

Institut de les Dones

TRÁMIT AUDIÈNCIA PÚBLICA

LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL, DE LA GENERALITAT, PER A la IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES, MITJANÇANT LA LLEI AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS, DE...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'aproven les bases per les quals es regulen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures...

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del Projecte d'Ordre XX/XXXX, de XX de XXX de 2019, de la Vicepresidència i...

Institut de les Dones

Tràmit d'informació pública PROJECTE D'ORDRE ___/2019, de __ de _________, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió...

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet...

Persones Majors

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE ...

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA...

Inclusió Social

INFORMACIÓ PUBLICA DEL PROJECTE D'ORDRE DE BASES PER A LES AJUDES AMB CÀRREC DEL O,7% DE L'IRPF A LA COMUNITAT VALENCIANA.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,...

Inclusió Social

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA VICEPRESIDENCIA Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

Audiencia ciudadana (Art. 133.2 LPACAP) De conformidad con el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo...

Persones Majors

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT D' AUDIÈNCIA DEL PROJECTE D' ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D' IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUAL S' ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DEL PREMI RELATS BREUS DESTINATS A...

El tràmit d'audiència està previst a l' artícle 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, atés que este projecte normatiu afecta l'...

Persones Majors

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT D' AUDIÈNCIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D' IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUAL S' ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DELS PREMIS BONES PRÀCTIQUES EN CENTRES DE PERSONES...

El tràmit d'audiència està previst a l' artícle 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, atés que este projecte normatiu afecta l'...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de...

Una vegada s'ha substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

Igualtat en la Diversitat

PROJECTE D'ORDRE , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual...

Audiència ciutadana (Art. 133.2 LPACAP) De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis a Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre...

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques...

Igualtat en la Diversitat

Informació pública del tràmit d’audiència ciutadana del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano.

De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el registre d'entitats, serveis i centres i l'autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Audiència ciutadana De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Institut de les Dones

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA MODIFICAR ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 9/2003, DE 2 DE ABRIL DE LA GENERALIDAD PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Para modificar la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y según lo que establece el artículo 133.2...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es creen els premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic i s'establixen les seues bases reguladores

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Projecte d'Ordre de Procediment d'Habilitacions per al personal de centres i serveis d'atenció a la dependència

En el marc d'elaboració del Projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública

  Informació pública del Projecte d'orde de la Vicepresidència y Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Ley de Renta Valenciana de Inclusión

Ley de Renta Valenciana de Inclusión ...

Mostrant 1 - 20 de 26 resultats
Articles per pàgina 20
de 2