processos tancats

« Ves enrere

Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019

Informació pública de l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en relació amb l'Avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació pública durant el termini de 15 dies, comptat a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el portal web d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats, en relació amb la proposta efectuada des d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al citat avantprojecte de Llei.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració, fins al dia 20 de setembre de 2018, a la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat, a través del Registre General de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, c/ Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Torre 4, o per correu electrònic a l'adreça sdg_poec@gva.es

 

Avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2019