processos tancats

« Ves enrere

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià.

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià.

Una vegada s'ha substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, d'acord amb la lletra c) de l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives inicia l'obertura d'un període d'audiència del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, durant el termini de 7 dies hàbils, tal com es disposa en l'apartat 1 de l'article 165, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, comptat a partir de l'endemà a la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi de donar audiència als ciutadans i ciutadanes afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer altres persones o entitats.

 

El projecte d'ordre podrà ser consultat en el web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat http://www.inclusio.gva.es/va/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http://www.gvaoberta.gva.es). Les al·legacions, els suggeriments i les observacions podran ser remesos, perquè siguen considerats, a la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ubicat al carrer de la Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 4, o per correu electrònic a l'adreça sdg_poec@gva.es

El Sotssecretari. Francesc Gamero Lluna

 

Proyecto de orden