processos tancats

« Ves enrere

Informació pública

Informació pública

 

Informació pública del Projecte d'orde de la Vicepresidència y Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven bases reguladores i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència.

 

De conformitat amb el que establix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació públiques durant el termini de 7 dies hàbils, comptat a partir del dia següent de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

L'esborrany del projecte d'orde podrà ser consultat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'apartat http://www.inclusio.gva.es/va/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Transparència de la Generalitat (http: www.gvaoberta.gva.es).

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Direcció General de Coordinació Institucional, a través del Registre General de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, c/ de la Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 4, o per correu electrònic a la direcció coordinacioinstitucional@gva.es

 

PROJECTE ORDE INFORMACIÓ PÚBLICA