processos tancats

« Ves enrere

Projecte d'Ordre de Procediment d'Habilitacions per al personal de centres i serveis d'atenció a la dependència

Projecte d'Ordre de Procediment d'Habilitacions per al personal de centres i serveis d'atenció a la dependència

En el marc d'elaboració del Projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el procediment d'obtenció de les habilitacions per a professionals pertanyents a les categories d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili, Cuidador/a, Gericultor/a i Auxiliar Ocupacional de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i segons el que establix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es publica el text del Projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el procediment d'obtenció de les habilitacions per a professionals pertanyents a les categories d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili, Cuidador/a, Gericultor/a i Auxiliar Ocupacional de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en este portal web de la Viceperesidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, durant 15 dies hàbils amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El termini d'al·legacions finalitza el 16 de maig de 2018.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració a la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat, a través de correu electrònic a la direcció  sdg_poec@gva.es 

 

Text Project d'Ordre.