processos tancats

« Ves enrere

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET DEL CONSELL SOBRE LA COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA, DE COL·LABORACIÓ FINANCERA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET DEL CONSELL SOBRE LA COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA, DE COL·LABORACIÓ FINANCERA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en què es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.