processos tancats

« Ves enrere

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN MATÈRIA D'EQUIPAMENT I OBRES PER A CENTRES DE MAJORS I CENTRES DE SERVEIS SOCIALS

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN MATÈRIA D'EQUIPAMENT I OBRES PER A CENTRES DE MAJORS I CENTRES DE SERVEIS SOCIALS

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, este article establix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.