processos tancats

« Ves enrere

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ DELS PREMIS «BONES PRÀCTIQUES EN CENTRES DE MAJORS» I «BONES PRÀCTIQUES EN SERVEIS SOCIALS»

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ DELS PREMIS «BONES PRÀCTIQUES EN CENTRES DE MAJORS» I «BONES PRÀCTIQUES EN SERVEIS SOCIALS»

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, este article establix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.