processos tancats

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L’ORDRE de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L’ORDRE de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, este article establix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.