D.G. de L'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

Nom de l'organisme

D.G. de L'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere


Responsable

Anaïs Menguzzato

 

Funcions

Assumix les funcions relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens, promoció, participació i programes de la dona, prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes.