Expedients normativa tramitada

Expedientes normativa tramitada

« Ves enrere

DECRET 1/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la presta- ció econòmica per al sosteniment a la criança en famílies acollidores.

DECRET 1/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la presta- ció econòmica per al sosteniment a la criança en famílies acollidores.

DECRET 1/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la presta- ció econòmica per al sosteniment a la criança en famílies acollidores.