Expedients normativa tramitada

Expedientes normativa tramitada

« Ves enrere

DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de des - plegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comu- nitat Valenciana.

DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de des - plegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comu- nitat Valenciana.

DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de des - plegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comu- nitat Valenciana.