Expedients normativa tramitada

Expedientes normativa tramitada

« Ves enrere

DECRET 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d’or - denació de les competències i serveis relatius a les fun- cions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d’incapacitació.

DECRET 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d’or - denació de les competències i serveis relatius a les fun- cions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d’incapacitació.

DECRET 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d'or - denació de les competències i serveis relatius a les fun- cions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d'incapacitació.