Expedients normativa tramitada

Expedientes normativa tramitada

« Ves enrere

DECRET 20/2018, de 9 de març, del Consell, de modifi - cació del Decret 63/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, en la Comunitat Valenciana.

DECRET 20/2018, de 9 de març, del Consell, de modifi - cació del Decret 63/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, en la Comunitat Valenciana.

DECRET 20/2018, de 9 de març, del Consell, de modifi - cació del Decret 63/2014, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, en la Comunitat Valenciana.