Formació

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2018

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, pretén ser un...

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2018

Mitjançant Resolució de 20 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, es...

Formació en Grabació Dependència

Després de la publicació del Decret 62/2017, de 19 de maig , es va remetre a les entitats locals la Instrucció 12/2017 relativa a la tramitació de...

Espais d'intercanvi de coneixements

Els espais d'intercanvi de coneixement que vos presentem a continuació estan integrats per grups de persones que compartixen informació, idees i...

Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat

A fi de facilitar la implantació de la gestió de qualitat i els processos de millora contínua en els centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Igualtat i...