Formació

« Ves enrere

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2018

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2018

Mitjançant Resolució de 20 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, es convoquen per a l'any 2018 ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació, promoguts entre uns altres, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en el marc de l'Acord de formació per a l'ús de les administracions públiques (AFEDAP).

Els plans promoguts per la FVMP tindran caràcter d'interadministratius destinats a formar a empleats públics de diferents entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per això, s'ofereixen les següents accions formatives, a través de la FVMP:En cas d'estar interessat/a, pot accedir a més informació a través de la pàgina web de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies: www.fvmp.es/formación, dins de l'apartat PROGRAMACIÓ (part esquerra).

Així mateix, per a sol·licitar els cursos s'ha de punxar en l'apartat SOL·LICITUD (part esquerra), podent-se realitzar la petició de dues maneres:

  • Si ja s'han sol·licitat cursos a la FVMP l'any 2016 o 2017: s'haurà d'escriure l'email amb el qual es va donar d'alta, el seu DNI (sense punts ni guions i amb la lletra), i fer clic a ENVIAR; apareixerà una pantalla amb totes les seues dades i només s'ha d'anar al final per a seleccionar en els desplegables els cursos en els quals s'està interessat/a.
  • Si NO s'han sol·licitat cursos a la FVMP l'any 2016 o 2017: s'haurà de fer clic en NO TINC COMPTE; apareixerà una pantalla on s'han d'emplenar totes les dades personals i laborals, i seleccionar en els desplegables els cursos en els quals s'està intersado/a.