Detall Notícia

Oltra assegura que la llei de reconeixement de la identitat de gènere servirà per a aconseguir una societat que contemple la diversitat 'com un valor i no com una amenaça'

07/09/2016
Oltra assegura que la llei de reconeixement de la identitat de gènere servirà per a aconseguir una societat que contemple la diversitat "com un va...

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha afirmat que l'avantprojecte de la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana representarà "un canvi estructural en la societat, perquè amb l'aplicació d'aquesta s'aconseguirà una societat molt més respectuosa, que contemple la diversitat com un valor i no com una amenaça".

Oltra ha fet aquestes declaracions en un acte en què s'ha presentat aquest avantprojecte de llei, que és el primer elaborat per l'equip de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en col·laboració amb les conselleries amb competències en educació, sanitat, justícia i treball, i consensuada amb entitats socials i partits polítics.

La norma regula els drets de les persones trans en àmbits tan diversos com l'educatiu, el sanitari, el social o l'administratiu, amb la finalitat d'establir un marc normatiu adequat per a garantir el dret d'autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent de l'assignada en el moment de nàixer.

"Lleis com aquesta que presentem representen un canvi social de profunditat, que atén una demanda social àmpliament reclamada", ha afirmat, i ha afegit que aquest nou marc normatiu obri "un camí de canvi que parla de drets i de llibertats, i segurament que a qui moleste no l'ha entés, o viu o vol viure, en una altra època".

La vicepresidenta ha destacat, entre les fites del projecte normatiu, que suposa una despatologització de la transsexualitat, en la mesura que aquesta ja no serà considerada com a trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana. "La diversitat, l'orientació o l'expressió de gènere no són cap malaltia, sinó la capacitat de l'ésser humà de decidir per si mateix", ha incidit.

L'opressió contra aquest col·lectiu, igual que qualsevol tipus de violències "socials dirigides cap a les persones que no s'adapten a uns rols construïts socialment implica" una "opressió cap a tota la societat", ha advertit.

Aspectes normatius

L'objectiu de la norma és regular el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de totes les persones en un exercici lliure i sense pressions legals o socials i, com a concreció d'aquest reconeixement, garantir que la llei aplicable a les persones no les patologitza o les sotmet a condició de prejuí sobre la seua capacitat, dignitat i habilitats.

El marc normatiu regula aspectes tan necessaris per a la integració plena de les persones trans en la societat, com l'empara en les fases inicials del procés de declaració de la pròpia identitat sentida, la tutela en les situacions de minoria d'edat o l'atenció gerontològica, especialment en les residències de la tercera edat, situacions a què ha de prestar-se una atenció especial.

El text recull, entre altres qüestions, el dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones transsexuals, lliurement manifestada, sense la necessitat de prova psicològica o mèdica. A més, planteja la possibilitat de concedir la documentació administrativa necessària adequada a la seua identitat dins de les competències autonòmiques, amb l'objectiu d'afavorir una integració millor i evitar situacions de patiment per exposició pública o discriminació.
De la mateixa manera, reflecteix la necessitat que existisca una coordinació entre les àrees d'educació, sanitat i igualtat, per a assegurar una detecció ràpida i actuació davant de situacions discriminatòries o que atempten contra la identitat de gènere expressada per les i els menors.


Drets en l'àmbit sanitari

En l'àmbit sanitari, l'avantprojecte de llei garanteix a les i els menors trans l'accés a tractaments de bloqueig hormonal a l'inici de la pubertat i al tractament hormonal creuat en el moment adequat de la pubertat, per a afavorir que el seu desenvolupament corporal es corresponga amb el de les persones de la seua edat. Així mateix, disposaran d'un pla de seguiment, acompanyament i assessorament psicològic.

D'una altra banda, segons el projecte normatiu, des del servei sanitari públic de la Comunitat Valenciana, s'oferirà a les persones trans una cartera de serveis, amb un procés d'atenció individualitzat que facilite la presa de decisions informades.

La teràpia sexològica, farmacològica i hormonal en el procés de trànsit cap al gènere sentit, així com el suport psicològic durant les fases d'hormonació i cirurgies, estan reflectits en l'avantprojecte de la Llei d'Identitat de Gènere.
En l'articulat d'aquest, a més, s'inclou els tractaments quirúrgics de cirurgia d'exèresi de mamella i genitals, reconstructiva de genitals i altres tractaments mèdics i quirúrgics requerits per a la modificació corporal, que asseguren la seua congruència amb la identitat de gènere de les persones.

Protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere

En el terreny educatiu, la normativa preveu el desenvolupament d'un protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere que implicarà que els centres educatius de la Comunitat Valenciana hauran de garantir que la documentació administrativa d'exposició pública, entre la qual es troba les llistes de classe o la informació publicada en els taulers d'anuncis escolars, arrepleguen la identitat de gènere triada per l'alumnat, sempre amb el consentiment dels pares i mares o tutors legals.

El protocol estableix, a més, que es respectarà la imatge física, així com la lliure elecció de la indumentària de l'alumnat, l'accés i l'ús de les instal·lacions del centre d'acord amb la identitat de gènere sentida, incloent-hi els lavabos i els vestuaris, i que la comunitat educativa del centre es dirigisca a les persones trans pel nom que hagen triat.
L'avantprojecte de llei estableix que la Generalitat adoptarà les mesures necessàries en l'àmbit educatiu perquè es promoga el respecte i la protecció del dret a la identitat i l'expressió de gènere en aquest àmbit.

Mesures en l'àmbit social i d'ocupació

En el terreny laboral, on l'exclusió de les persones trans és un molt alta, s'estableix la incorporació d'aquest col·lectiu junt amb les persones que tenen més dificultat per a accedir a una ocupació, quant a mesures de formació, orientació i inserció laboral.

També es reconeixerà la circumstància específica de les persones trans en l'àmbit social, perquè la Generalitat elaborarà un programa marc d'actuació per a la inclusió d'aquestes a través dels serveis socials, que a més vetlaran per la protecció d'aquestes en el cas de menors d'edat. L'avantprojecte de llei també fa referència a la protecció especial en el cas de persones trans jóvens, majors, dependents o amb diversitat funcional.

A més, el text inclou mesures en l'àmbit de l'oci, la cultura, l'esport, la cooperació, la comunicació i la seguretat i emergències. En aquest últim cas, s'hi inclou tant un protocol d'atenció a víctimes de delictes d'odi per motiu d'identitat o expressió de gènere, així com formació als diferents cossos i forces de seguretat i emergències.

Infraccions i sancions

Finalment, aquest avantprojecte de llei conté un títol sobre la tutela administrativa, amb l'objectiu de protegir les persones trans enfront de qualsevol violació del dret a la igualtat, per la qual cosa s'estableixen una sèrie d'infraccions i de sancions per la realització d'accions o d'omissions contràries als drets que conté el text.

Arxius relacionats