Detall Notícia

El Consell regula l'acció concertada per a la prestació social desenvolupada per entitats per a garantir la transparència i eficiència dels serveis

17/11/2017
El Consell regula l"acció concertada per a la prestació social desenvolupada per entitats per a garantir la transparència i eficiència dels serveis

El Consell ha aprovat el decret pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials per entitats a la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat que "durant els últims anys, el tercer sector ha estat cobrint l'espai que el Govern anterior havia robat al públic", motiu pel qual "era necessari regular l'activitat desenvolupada per les entitats d'iniciativa social, amb la finalitat de garantir la transparència, la publicitat i eficiència per a l'interès públic".

Durant la seua intervenció en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell, Oltra ha volgut ressaltar "la importància de les organitzacions del Tercer Sector, com a agents col·laboradors de l'administració, en la detecció de la problemàtica social i l'atenció diària a les necessitats concretes de les persones".

Un sector que, no obstant açò, segons ha apuntat la vicepresidenta, "ens hem trobat abandonat" i en una situació de "irregularitat, de falta de control i d'inestabilitat".

D'aquesta manera, el decret aprovat pel Consell va a regular els requisits i procediments d'elecció, amb criteris objectius i transparents, per a la selecció de les entitats, centres i serveis, "i no donant-li-ho a un grup d'amics que gens més volien fer negoci amb les necessitats de la gent", ha puntualitzat Oltra.

Amb l'aplicació d'aquest decret, es beneficiarà a 442 centres gestionats per entitats d'iniciativa social. Els més beneficiats, segons ha explicat la portaveu del Consell, seran els centres de diversitat funcional (217) i els de persones majors (103). "És a dir, donarà estabilitat al servei que reben quasi 9.600 persones usuàries i també als treballadors del sector", ha indicat Oltra.

Impuls al nou model d'atenció social de persones tutelades

Dins de l'àmbit social, el Consell també ha aprovat el decret d'ordenació de les competències i serveis relatius a les funcions de tutela de la Generalitat, respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d'incapacitació.

Oltra ha explicat que "després de 15 anys, aquest Govern segueix les recomanacions del *Síndic de *Greuges i canvia el model d'atenció social a les persones tutelades per la Generalitat, passant de el "model de servei" a el "model de suport i proximitat", la qual cosa possibilita un major nivell d'independència i autonomia".

"Superem, així, un model obsolet i caduc", ha insistit la vicepresidenta, al mateix temps que ha posat l'accent que es compleix, també, la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

D'aquesta manera, l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS) es configura com a Entitat Tutelar de la Generalitat, per la qual cosa "explicarà, a partir d'ara, amb els equips tutelars de la conselleria", ha explicat Oltra.

"Es tracta, per tant, de prestar una atenció personalitzada, de proximitat i participació de la persona amb capacitat limitada, amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal de la persona tutelada i la seua integració en tots els àmbits de la vida social", ha insistit la vicepresidenta.

Remissió als Corts del projecte de Llei de Responsabilitat Social

En un altre ordre de coses, el Consell ha donat la conformitat a la tramitació del projecte de llei per al Foment de la Responsabilitat Social, que serà remès als Corts per a la seua aprovació definitiva.

Tal com ha recordat la portaveu del Consell, amb aquesta llei "es pretén impulsar el compromís de les administracions públiques de la nostra comunitat i del seu sector públic, així com d'altres institucions o entitats, per a integrar plenament en les seues polítiques i accions el concepte de responsabilitat social".

El concepte de responsabilitat social inclou el respecte pels drets humans; el comerç just; les pràctiques de treball òptimes (la formació, la diversitat, la igualtat de gènere, la salut i el benestar dels treballadors); qüestions ambientals com la biodiversitat, el canvi climàtic, l'ús eficient de recursos; i la lluita contra el frau i la corrupció.

11.000 m2 més per a l'Hospital Clínic de València

D'altra banda, el Consell ha autoritzat l'adquisició per compravenda d'un immoble situat en l'Avinguda Blasco Ibáñez, 21, de València, pertanyent a la Universitat Politècnica de València (UPV), per a l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari.

L'immoble, que s'adquireix per 14,5 milions d'euros, és l'antiga Escola Tècnica Superior de Mitjà Rural i Enologia de la UPV. Es tracta d'un edifici contigu a l'hospital amb una superfície de, aproximadament, 11.000 m2, "amb possibilitat d'usos sanitaris complementaris i una reserva de volumetria suficient per a realitzar una ampliació molt efectiva dels serveis de l'hospital", ha explicat la vicepresidenta.

D'aquesta manera, l'Hospital Clínic passaria d'una ràtio per llit de 130m2 a 170 m2, "percentatge més d'acord amb el model hospitalari actual", ha ressaltat Oltra.

Arxius relacionats