Detall Notícia

Igualtat incrementa prop del 17 % les inspeccions a centres residencials de persones majors en tres anys

23/06/2018

El nombre d'inspeccions fetes des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a centres residencials de persones majors, la majoria realitzades a instància de part de la mateixa Administració, s'ha incrementat prop del 17 % en els últims tres anys.

Durant 2017 el Servei d'Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis va fer un total de 255 inspeccions a centres de tipologia diferent, 153 d'aquestes a centres residencials de persones majors enfront de les 131 que es van fer durant 2014.

De les 153 inspeccions fetes a residències durant l'any passat, 32 corresponen a centres de la província d'Alacant, 25 a la província de Castelló i 96 a la de València.

La majoria de les inspeccions fetes, 72 en total, han partit de denúncies presentades per la ciutadania, seguides de les 31 realitzades a instància de la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Cal destacar que aquestes últimes s'han duplicat respecte a les iniciades pel mateix motiu en 2014, que van ascendir a 15 inspeccions.

La resta d'inspeccions corresponen a les que s'inicien d'ofici, per a comprovar els requeriments de la Conselleria o per autoritzacions recents, que donen lloc a una visita posterior.

Ampliació de la plantilla

Els pressupostos de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de 2017 van incloure la dotació econòmica necessària per a la creació de 10 llocs més en el Servei d'Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis de la Conselleria, que fins a aquest any disposava de 10 persones. Llocs que es van cobrir amb professionals de llarga trajectòria en la conselleria, després d'un procés públic de selecció.

De aquesta manera, el servei disposa actualment de 20 professionals, i es compleix així amb la ràtio establida en la Llei 5/1997, de 25 de juny, que regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que marca un inspector per cada 250.000 habitants.

Por primera vegada, i quasi 20 anys després de l'aprovació de la Llei, la Inspecció de Serveis Socials disposa de la dotació d'efectius que marca la normativa, imprescindible per a vetlar pels drets de les persones ateses en el sistema valencià de serveis socials.

L'àmbit d'actuació del servei esmentat s'estén en l'actualitat a un total de 1.564 centres, és a dir, tots els centres socials autoritzats tant públics (autonòmics o locals) com els privats, i la seua missió, ha assenyalat Oltra, es garantir que les prestacions que reben les persones ateses reuneixen les característiques i qualitat establides en la normativa. Així mateix, aquests professionals investiguen l'existència de centres que no tenen l'autorització preceptiva.

Cal recordar que el servei esmentat disposava, a l'inici d'aquesta legislatura, de 8 persones per a tot el territori de la Comunitat Valenciana. Amb l'objectiu de millorar el control ordinari de la xarxa de centres, en un primer moment es van rescatar dues places que feien altres funcions i van passar a disposar de10 llocs en el servei.