Detall Notícia

Oltra: '4.363 persones s'han beneficiat de programes d'inserció sociolaboral impulsats pel Consell i la Unió Europa'

24/06/2018

Un total de 4.363 persones s'han beneficiat, en dos anys, dels programes d'inserció sociolaboral desenvolupats per entitats locals i del tercer sector amb l'impuls de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de fons europeus dirigits a persones en situació de vulnerabilitat.

Així ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha fet balanç dels dos primers anys de posada en marxa i desenvolupament dels projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.

El projecte esmentat ha sigut cofinançat dins del Programa operatiu del fons social europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. En els dos últims anys, la Conselleria d'Igualtat ha subvencionat un total de 45 programes d'inclusió amb 5,5 milions d'euros.

Els programes van dirigits als col·lectius més vulnerables i, de manera especial, a les dones víctimes de violència de gènere o en situació monoparental, als joves, a les persones sense llar, a les persones amb diversitat funcional, als exreclusos, etc.

Del balanç, Oltra ha destacat que les subvencions del seu departament per a desenvolupar polítiques d'inserció laboral, les quals es van concedir a 45 entitats locals i del tercer sector entre 2016 i 2017, van suposar la creació d'un total de 179 llocs de treball nous en l'àmbit municipal.

Segons ha precisat Mónica Oltra, aquests projectes, dels quals 26 s'han desenvolupat a través d'ajuntaments i mancomunitats i 19 per entitats del tercer sector, han permés la posada en marxa i el desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació d'exclusió social.

A més, la vicepresidenta ha subratllat que es tracta de fomentar la seua inclusió i participació activa per tal de millorar les seues possibilitats a l'hora de trobar ocupació. En referència a això, ha indicat que se n'han beneficiat un total de 4.363 persones en dos anys, concretament 2.605 dones i 1.758 homes, i s'ha aconseguit la inserció laboral de 915 persones, 479 dones i 406 homes.

En aquesta línia, ha mostrat l'aposta de la Conselleria per ajudar els col·lectius socialment més exclosos "per tal de potenciar l'ocupabilitat dels col·lectius vulnerables que presenten un elevat índex d'exclusió social, cosa que els impedeix o dificulta accedir als sistemes normalitzats de formació i ocupació".

Respecte a les dades de les 26 entitats locals que han aconseguit les subvencions en els anys 2016 i 2017, s'ha contractat un total de 134 persones i s'ha atés un total de 3.351 persones, concretament 2.055 dones i 1.296 homes. També s'ha aconseguit la inserció laboral de 683 persones, 378 dones i 305 homes.

Les 19 entitats del tercer sector d'acció social que han aconseguit les subvencions en els anys 2016 i 2017 han contractat un total de 45 persones i han atés un total de 1.012 persones, concretament 550 dones i 462 homes. A més, han aconseguit la inserció laboral de 232 persones, 101 dones i 131 homes.

Els projectes subvencionats en aquesta línia s'emmarquen dins del Programa operatiu del fons social europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana que la Conselleria d'Igualtat gestiona, per primera vegada, amb 29,8 milions d'euros.

La vicepresidenta del Consell ha reiterat la importància que, per primera vegada, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives tinga accés a aquestes ajudes que permeten, a més de dinamitzar l'economia i impulsar la creació de nous llocs de treball, contribuir "al benestar de les persones".

Los programas van dirigidos a los colectivos más vulnerables y, de forma especial, a mujeres víctimas de violencia de género o en situación monoparental, jóvenes, personas sin hogar, personas con diversidad funcional, exreclusos, etc.

Del balance, Oltra ha destacado que las subvenciones de su departamento para desarrollar políticas de inserción laboral concedidas a 45 entidades locales y del tercer sector entre 2016 y 2017, han supuesto la creación de un total de 179 nuevos puestos de trabajo en el ámbito municipal.

Según ha precisado Mónica Oltra, estos proyectos, de los que 26 se han desarrollado a través de ayuntamientos y mancomunidades y 19 por entidades del tercer sector, han permitido la puesta en marcha y el desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social.

Además la vicepresidenta ha subrayado que se trata de fomentar su inclusión y participación activa y mejorar sus posibilidades a la hora de encontrar empleo y al respecto ha indicado que se han beneficiado un total de 4.363 personas en dos años, concretamente 2.605 mujeres y 1.758 hombres, y se ha logrado la inserción laboral de 915 personas, 479 mujeres y 406 hombres.

En esta línea, ha mostrado la apuesta de la Conselleria por ayudar a los colectivos socialmente más excluidos, "potenciando la empleabilidad de los colectivos vulnerables que presentan un elevado índice de exclusión social que les impide o dificulta acceder a los sistemas normalizados de formación y empleo".

Respecto a los datos de las 26 entidades locales que han conseguido las subvenciones en los años 2016 y 2017, se ha contratado a un total de 134 personas y han atendido a un total de 3.351 personas, concretamente 2.055 mujeres y 1.296 hombres. Se ha conseguido la inserción laboral de 683 personas, 378 mujeres y 305 hombres.

Las 19 entidades del tercer sector de acción social que han conseguido las subvenciones en los años 2016 y 2017 han contratado a un total de 45 personas y han atendido a un total de 1.012 personas, concretamente 550 mujeres y 462 hombres. Además, han conseguido la inserción laboral de 232 personas, 101 mujeres y 131 hombres.

Los proyectos subvencionados en esta línea se enmarcan dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana que la Conselleria de Igualdad gestiona, por primera vez, con 29,8 millones de euros.

La vicepresidenta del Consell ha reiterado la importancia de que, por primera vez, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tenga acceso a estas ayudas que permiten, además de dinamizar la economía e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, contribuir "al bienestar de las personas".