Detall Notícia

Igualtat destina 1,5 milions d'euros a 102 programes en matèria d'igualtat en la diversitat

08/08/2018

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha resolt la concessió d'ajudes per un import d'1,5 milions d'euros per a 102 programes en matèria d'igualtat en la diversitat desenvolupats per entitats sense ànim de lucre.

Concretament, s'han subvencionat programes i accions dirigides a la inclusió del poble gitano, a la igualtat del col·lectiu LGTBI, a escoles de famílies i a la promoció de la diversitat familiar, així com a la igualtat de tracte i a la no-discriminació.

L'actual dotació pressupostària suposa un increment de prop del 14 % respecte a 2017, quan la Conselleria d'Igualtat va destinar 1.339.977 euros, i d'un 42 % sobre 2016, any en què es disposava d'un pressupost d'1.072.783 euros, la qual cosa significa un reforç anual consecutiu de totes les línies per a aprofundir en els valors de la diversitat, de la igualtat i de la no-discriminació.

Finançament per línies

Concretament, dins del Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, la Conselleria ha concedit subvencions a 50 projectes d'entitats sense ànim de lucre per un import total de 688.973 euros.

El seu objectiu és donar suport als programes i a les actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i la inclusió del poble gitano en tots els àmbits i, especialment, a aquells que es consideren prioritaris per a l'Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.

En la línia destinada a entitats del col·lectiu LGTBI, la Conselleria d'Igualtat subvenciona enguany 9 programes per un import de 150.000 euros, amb la finalitat d'oferir informació, assessorament i atenció integral, així com per al desenvolupament d'accions de sensibilització i d'actuacions que contribuïsquen al benestar i a la igualtat en aquest àmbit.

En referència a la línia de programes d'igualtat de tracte i de no-discriminació, la Conselleria ha subvencionat enguany 15 projectes d'entitats amb un import global de 200.000 euros, per a la prevenció de la violència i dels delictes d'odi, així com per a l'atenció a les seues víctimes.

A més, la Conselleria ha concedit ajudes a 8 projectes d'entitats relacionades amb la promoció de la diversitat familiar, que reben subvenció per part de la Generalitat per un import global de 245.000 euros, dirigits a programes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies.

Finalment, la Conselleria d'Igualtat subvenciona 20 projectes d'entitats relatius a escoles de famílies, que reben un total de 224.543 euros, amb l'objectiu de donar suport a accions com la intervenció especialitzada en situació de conflicte i a les escoles de famílies.